KONTAKT

Pielgrzymki: Estonia

Strony:
1
Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia 6 dni
Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia / Szydłowo, Szawle, Ryga, Tallinn, Helsinki, Agłona
Transport: autokar / prom
Wyżywienie: 2 dziennie
starstarstar
na zapytanie
1 DZIEŃ : SZYDŁOWO, SZAWLE, RYGA godz.3.00 – zbiórka, wyjazd z miejsca zbiórkiPrzekroczenie granicy polsko-litewskiej w Budzisku; przyjazd do SZYDŁOWA (około godziny 11:00) - Ośrodek kultu religijnego i miejsce pielgrzymkowe na Litwie, zwany niegdyś żmudzką Częstochową, a obecnie – żmudzkim Lourdes. Papież J. Paweł II odwiedził sanktuarium w 1993r. Przejazd do SZAWLII (około 13:30 – 15:00)– Góra Krzyży – niewielkie wzniesienie, na którym stoi las tysięcy większych i mniejszych krzyży z drewna, kamienia i stali. Miejsce to w 1994r odwiedził Jan...

Strony:
1